Nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně.

 

    

      Informace o nás    Stable Willow    1.října 2018 činnost ukončena.

      (stáj - stable, vrba - willow)    Stáj Vrba

 

      

 

 

         Stáj " STABLE WILLOW"   ) je vzdálená asi 16 km od města Zlína u města Slušovice. Nabízíme pod odborným, profesionálním dohledem, boxové ustájení ( 16 m2 ) s výběhy, individuálně i ve stádě, podle možností. To ovlivňuje, doba ježdění daná dnem, nebo počasím, či jinými důvody potřebné ke snadné manipulaci s koníkem . Koně máme rozdělené většinou podle plemene,... Ne všichni jsou si sympatičtí a když je více plemen a rozdílné stáří koně, je lepší jim vyhovět a předcházet tak  "třenicím". Koníci mají svůj názor,pohled na život, to víme.... 

   Krmení je 3x denně, jadrnné krmivo plus seno.

   Je zde možnost využití pískové dráhy ( okruh 1 600m ), otevřené jízdárny 20m x 40m,kryté kruhovky o průměru 18m a vyjížděk po Hostýnských a Vsetínských vrších.

   Také nabízíme poradenství v chovu koní, výcviku ( dostihový sport, western i hobby aj. ), výběru koně při koupi, vyjížďky s veselým kolektivem.

Další z našich služeb je  pro veřejnost možnost projížďky v sedle koně do okouzlující krajiny kolem s instruktorem. 

A to třeba - 

Western

 

 

           

 

nebo anglicky

 

 

         

nebo endurance

................. kdo jak si    

    

vybere, tak jede :-) ........................

 

Zajímavost , co se píše o Vrbě :-)

Vrba  patří citlivým a nestranným

jedincům, v jejichž povaze převládá přátelskost, ovšem zároveň

nekompromisnost; bývají nároční a mají velkou představivost.   Uvidíme.... je li to tak..... :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavba dostihového areálu ve Slušovicích byla logickým vyústěním rozrůstající popularity dostihového sportu ve Slušovicích. Již v roce 1975 vznikla v JZD první dostihová stáj a měla tři koně, dva byli u trenéra Pindura v Kunovicích, jeden u Evy Palyzové v Lysé nad Labem. V roce 1976 angažovalo JZD trenéra Helda a svěřilo mu 4 koně, v roce 1977 již stáj měla 8 koní. Běhalo se na provizorní dráze ve Vizovicích, která však svými parametry nedosahovala optimálních parametrů dostihové dráhy. V roce 1978 již slušovická stáj registrovala 18 koní a jeden z nich - importovaný Beller s jezdcem Klučkou zvítězil překvapivě v Československém derby. V roce 1980 měla stáj 20 koní. Později byl angažován jako trenér Ing. Vávlav Chaloupka a počet koní vzrostl až na 48.
    O stavbě dostihového areálu bylo rozhodnuto v roce 1980, vizovická dráha přestala vyhovovat jak velikostí, tak i parametry. Na podzim roku 1980 zahájeny přípravné práce pro vybudování dráhy přímo ve Slušovicích. Hlavním iniciátorem výstavby byl bratr předsedy družstva Ing. Františka Čuby
Josef Čuba. A už v neděli 23. srpna 1981 režisér z nedalekých zlínských filmových ateliérů národní umělec

Karel Zeman slavnostně odstartoval první slušovický dostih.  (Vzpomínku Doc.Ing.Františka Čuby, CSc. naleznete zde  ).
    Původní stavební záměr počítal s výstavbou dráhy před Slušovicemi (směrem od Zlína naproti silnice od Veselé), později byly zvoleny podmáčené a bonitně méněcenné pozemky přímo ve Slušovicích. Nepodařilo se však dodržet původní záměr – dráhu o délce
1800 metrů s tribunami a objekty pod obcí Březová. Nepodařilo se totiž vyjmout veškerou půdu ze zemědělského fondu a areál byl vybudován v dnešní podobě.

Dráha má po obvodu 1470 metrů, má klopené oblouky (jediná dráha svého druhu v republice), šířka dráhy je 23 metrů, z toho 5 metrů vnějšího obvodu tvoří písková tréninková dráha. Původní podklad byl jílový, který byl pokryt pískem. Později byl navezen humus a zatravněn. Uvnitř travnatého oválu je 16 překážek – živých plotů. V ploše jsou také dvě jezírka, která shromažďují spodní vodu. Proto je dnes povrch dostatečně pevný, pružný a rychlý a odpovídá požadavkům dostihů. Uprostřed dráhy časem vzniklo devítijamkové golfové hřiště, které se stále těší přízni zájemců o tuto hru. Pravidelně se zde konají golfové turnaje a členy místního klubu jsou zájemci z širokého okolí. V současné době je připravován projekt závlah, aby byla kvalita povrchu dráhy nezávislá na nepřízni počasí.

Slušovické dostihy se staly pověstným dostaveníčkem nejen příznivců dostihového sportu, ale byly spojeny také s nákupní příležitostí, protože šikovnou ekonomickou politikou tehdejšího vedení agrokombinátu bylo ve Slušovicích možno nabídnout návštěvníkům nedostatkové zboží a dostihy byly také doprovázeny rozmanitými pouťovými atrakcemi, výstavami techniky i hospodářských zvířat. Mnohatisícové návštěvy  nebyly výjimkou a např. na Květnovou cenu v roce 1984 přišlo 43600 diváků. Areál však nežil jenom dostihovým sportem, bývali zde k vidění účastníci rallye Valašská zima a Barum rallye, konaly se zde i jiné sportovní a společenské události.

 

Po rozpadu JZD Slušovice po roce 1989 se dostihy pořádaly spíše ze setrvačnosti a podílely se na nich různé pořadatelské subjekty. Po společnosti GRADO, která nedodržela své závazky vůči Jockey Clubu ČR, se ujal iniciativy Moravský dostihový spolek, který byl založen z iniciativy především majitelů, chovatelů a trenérů z moravské oblasti. Bylo to však jen provizorní řešení, vyvolané krizovým stavem, a proto spolek po jednom roce postoupil svá práva společnosti Turf Rekord a.s., která o pořádání projevila zájem. Uspořádala několik dostihových dnů. Později přeměnila ve společnost S-Media a.s. Ani této společnosti se ale nepodařilo překonat majetkoprávní a jiné obtíže, s nimiž se pořadatelé opakovaně potýkali a situace byla dosti kritická, protože o pozemky projevovaly zájem různé subjekty, spekulanty nevyjímaje a nebyla záruka, že se podaří závodiště udržet. V roce 2006 se z iniciativy Ing. Vraje a jeho spolupracovníků podařilo částečně obnovit dostihový provoz a především se podařilo vyvolat zájem o další osud dráhy, které hrozil zánik a rozprodej pozemků. Iniciativy se poté chopilo město Slušovice a vykoupilo převážnou část pozemků, případně je dlouhodobě pronajalo. Z iniciativy starosty Ing. Pavelky byl založen Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích, který je dnes pořadatelem dostihů a hodlá jím být i nadále. Jeho cílem je dráhu nejen udržet v provozu, ale postupně ji zdokonalit a technicky vybavit s ohledem na soudobé požadavky turfu. Některé dílčí kroky a úspěchy jsou již dnes patrné. Problémem zatím zůstává technické zázemí pro účastníky dostihů - nedostatečné jsou ustajovací kapacity, v nepříliš dobrém stavu jsou sanitární prostory a co je nejvíce limitující - kromě jedné tribuny, kterou zakoupil v dražbě Jockey Club ČR a hodlá ji převést na město - veškeré budovy nejsou v majetku města a proto jejich údržbu město nemůže zajišťovat a je odkázáno na benevolenci či iniciativu soukromých majitelů budov.

 Slušovická dráha má možnost vrátit se mezi špičková závodiště České republiky. Ale cesta to nebude jednoduchá a levná. Ale nejen tradice, ale i sama existence této krásné dráhy je pro současné i příští pořadatele a příznivce dostihů morálním závazkem a také určitou povinností tuto dráhu nejen zachovat, ale opět ji vrátit na výsluní českého a moravského turfu. Věříme, že společným úsilím se to podaří. I Vy, ať už jednotlivci, právnické či fyzické osoby máte možnost prostřednictvím Nadačního fondu Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích se na jejím osudu přímo podílet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

Naši uživatelé

Naši uživatelé jsou především majitelé koní, kteří se chtějí podělit o zkušenosti a radost z přátelství svých čtyřnohých kamarádů, ale i začátečníci, kteří touží po výcviku a zážitcích.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode