Nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně.

Kůň EQUUS

           Předchůdci koně        

    První známý předchůdce koně žil asi před 40milióny let, ještě předtím, než se vyvinul člověk. Zkamenělé kosti nalezené v jižních státech Ameriky, jsou dokladem o malém tvorovi ne větším než 30 cm, který měl čtyři prsty na špičce přední nohy a tři na špičce zadní nohy. Během dalších 15 miliónů let se vyvinul ve většího Mesohippus Miohippus - zvířata s lepšími zuby, vhodnými ke škubání trávy a listí a se třemi prsty na přední noze, přičemž prostřední prst byl mohutnější a tudíš byl schopný nést více váhy zvířete. Tak před 7 milióny let se objevil Pliohippus, zřejmě první typ koně s úplnými kopyty, stál tedy na tom, co dříve bylo středním prstem, ostatní prsty se staly nefunkčními.

   V době kdy se objevil člověk, tento typ koně se se vyvinul v Equus, předka tří odlišných typů koně, které se adaptovaly na různé klimatické   podmínky: kůň stepní, lesní a kůň náhorních plošin. Tyto tři typy byly předchůdci všech dnešních koní. Stepní typ koně lze ještě dnes vidět vlastně nezměněný v koni Převalského (objeven plukovníkem Przewalskim v r.1881) v Zoo i ve volné přírodě na západním okraji pouště Gobi.

   Lesní kůň, o mnoho těžší plemeno než stepní, je dnes vyhynulý, ale odpovídá dnešním těžkým chladnokrevným koním. Typ koně náhorních plošin byl pravděpodobně předchůdcem našich dnešních lehce stavěných koní.

   Kůń v minulosti    

    Už od nejranějších dob člověk oceňoval hodnotu a užitečnost velkých čtyřnohých zvířat, která lze ochočit a trénovat. Síla, rychlost a inteligence tohoto mnohostranného zvířete se po staletí využívala mnoha různými způsoby. Ať už na zemědělské půdě či  bitevním poli, kůň dal novou podobu našim životům a změnil směr dějin. Tím, že tahali pluh či dvojkolák nebo točili kolem, koně způsobili revoluci v životě svých vlastníků a připravili cestu vývoji motoru a mechanizace. Kůň nás učinil pohyblivějšími a dovolil nám cestovat rychleji na větší vzdálenosti, pomohl zdokonalit obchod a komunikace.

   Koně zajistili různé způsoby dopravy. Například jediný jezdec mohl zdolat velké vzdálenosti slušnou rychlostí tak že na plánovaných zastávkách koně měnil.Koně tahali dvojkoláky i kočáry, zajišťovali větší pohodlí a možnost dopravovat těžké zboží a materiály. Ještě stále měříme výkon spalovacího motoru v poměrných koňských silách.

 

   Přirozená rychlost a půvab koně byly po mnohá staletí člověku zdrojem zábavy a sportu. Starověcí Římané měli rádi koně a závody vozatajů. Vlastně každá kultura má nějaký tradiční sport, u jehož základů stojí koně: počínaje španělskými býčími zápasy až po tibetské a japonské soutěžě lučištníků na koních.

   Nejdůležitější roli měl kůň pravděpodobně ve válce. Do průmyslové revoluce a prudkého rozvoje tanků, jeepů a letadel byla kavalérie rozhodující složkou armády. Pro použití v bitvě byla speciálně vyvíjena plemena koní, jako je silný salerno. Po australském walerovi byla ještě během druhé světové války velká poptávka jako po koni zajišťujícím dopravu , zvláště u dělostřelectva, pro jednotky Spojenců operující v těžkých terénech na území Evropy, Středního východu, Indie a Afriky.

  Slavní koně : Černý kůň starověku - Bukephalos a Alexandr Veliký

" S Bukephalem mohli soutěžit jen bohové!"

Incitata "Rychlý jako šíp"

 Proslulý závod Pelopsův (Hrdina Pelops soupeřil v závodě  o ruku Hippodamie s jejím otcem -králem Oinomaos)  předznamenal zrod sportovních soutěží. Antický Řím zařadil majitele závodních koní do zvláštní kasty "equitus". Závodění se stalo výsadou pouze urozených a boháčů:na start se směli postavit jen muži vyššího stavu!

    Panovník Caligula, unesen úspěchy svého vyjímečného koně Incitata , překročil hranice soudnosti: obdaroval svého hřebce mramorovou stájí, žlabem ze slonoviny a domem s čeledí. Ani to se mu ještě nezdálo úměrné Incitatově velikosti - vystoupil proto s návrhem, aby kůň byl jmenován konzulem...

Sak-La-We   Ku-Hai-Lan   U-Bai-Ian   Had-Ban   Ham-Da-Ne   - "klisny Prorokovy"

 Arabské koně.Datuje se 20.září roku 622, kdy Mohamed dorazil do Mediny a pět výše uvedených klisen zařadil do chovu a započal chov Arabského plnokrevníka.Arabští koně tak nastoupili cestu světové slávě - v příštích staletích rozhodujícím způsobem ovlivnili vznik všech teplokrevných plemen.

   Jména těchto pěti klisen vstoupila do historie při úprku Mohameda z Mekky a to 6.července roku 622, kdy si Mohamed ověřil bezpodmíněčnou poslušnost koní, po šíleném úprku. Zvířata cválala po několik dní, chlad noci se střídal s poledním žárem, žhavé slunce se opíralo do jejich zpocených těl, štvanci ne jejich hřbetech je však pobízeli dál. Konečně prorok zavelel k odpočinku a přikázal napojit koně z nedaleké říčky. Mohamed sledoval, jak se vysílená, žízní zužovaná zvířata hrnou k vodě a v té chvíli vydal z malé trubky signál svolávající nejen poutníky, ale i koně k dalšímu pochodu! Ze stáda valícího se k napajedlu se oddělilo pět klisen. Aniž zvlažily pysky, vrátily se k svému pánovi. Unešený Mohamed v tom spatřil šťastné znamení a rozhodl se, že právě na těchto koních postaví velkolepý chov. Honosně je označil jako "klisny Prorokovy".  

Věčné TRIO -      Byrley Turc     Darley Arabian    Godolphin Barb 

Na přelomu 17. a 18. století se královská přízeň, hledání několika prozíravých mužů i šťastná náhoda osudově setkaly. Hřebci: Byrley Turc, Darley Arabian a Godolphin Barb korunovali staleté úsilí a otevřeli úplně novou éru. Se stovkou "Royal mares" počali nekonečný sled koní fenomenálního dostihového plemene, kteří podle místa zrodu dostali pojmenování - angličtí plnokrevníci. Budete-li důsledně zkoumat původ kteréhokoli ze současných šampiónů světových závodišť, dospějete ke zjištění, že v těchto žilách pulzuje krev po některém z hřebců "Věčného  tria".... 

Plemenná kniha General  Stud Book založena v r. 1791 v Anglii.

 

Eclipse (zatmění)

"Eclipse první,zbytek nikde!"  Narozen v r.1764 při zatmění. Jeho příběh je okouzlující a o to více, že jeho krev je v žilách spousty našich koní.

   Eclipsův první majitel zemřel a jeho majetek byl vydražen. Mladý kůň šel tedy za pouhých 75 quinejí k jednomu ovčákovi. Ten se ho,ale začal bát, protože z hřebečka vyrostlo statné temperamentní zvíře plné nezkrotné energie. Požádal bojácný ovčák tedy epsomského drezéra, aby se koně ujal.Ten tak rád učinil, protože se živil i pytlačením a krádežemi a v Eclipsovi rozpoznal mimořádně rychlého koně. Hřebec tak prošel při úprcích poněkud svérázným tréninkem, zlodějna mu vynesla skvělou kondici. 

   Na denním světle se představil jako pětiletý v r.1769. Dlouho pro něj nebyl žokej, nakonec Whiskou uplacený ž. Oakley nabídku přijal. Po startu Eclipse své soupeře ihned poztrácel, jeho žokej takovou rychlostí nikdy nejel. Zpočátku se snažil brzdit,ale neměl šanci zvíře ovládat a Eclipse tak zvítězil a vítězil vždy. Zkrachovalý sázkař,jenž ne něj vsadil ten první den  s výrokem "Eclipse první,zbytek nikde" si koně koupil za výhru a ten už nikdy neprohrál.

   Od r.1771 byl zařazen v chovu kde zanechal 344 příštích vítězů slavných dostihů a tak přenesl dál krev svého otce Darleye Arabiana. 

Eclipse byl prvním koněm, který se dostal do muzea.

 

  

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode