Nejkrásnější pohled na svět je ze sedla koně.

Pat Parelli

Američan Pat Parelli je jedním z nejúspěšnějších horsemanů naší doby. Patří ale také k nejznámějším učitelům přirozeného zacházení člověka s koněm. Jako většina horsemanů se Pat zabýval výcvikem a výchovou koní. Brzy však zjistil, že ho netěší své s láskou a péčí připravené svěřence vracet do rukou jejich neznalých majitelů, kde se rychle vracely jejich původní potíže a problémy. A že pro trvalé zlepšení vztahů lidí a koní je to především člověk, kdo se musí učit, jak správně s koňmi zacházet. Pat se začal věnovat výcviku lidí a brzy se ukázalo, že nemá jen talent pro práci s koňmi, ale že je i výborným instruktorem, a že jeho žáci pod jeho vedením dosahují velice dobrých výsledků. Postupem času vznikl jedinečný Savvy System, na jehož základě může člověk dosáhnout za krátký čas takových výsledků se svým koněm, jakých ostatní někdy nedosáhnou za celý život. Jeho geniálně jednoduché, ale vysoce účinné metody, umožňují člověku dosáhnout výsledků s koněm ne na základě mechaniky, násilí nebo strachu, ale na základě důvěry, respektu, komunikace, psychologie a porozumění. Pat pečlivě pozoroval chování koní, jejich hry a způsob komunikace. Svá pozorování shrnul do 7 her, které tvoří základ PnH a umožňují vám navázat s koněm vztah, založený na vyváženém poměru mezi důvěrou a respektem. 

www.parelli.com

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode